Hvis du ønsker at melde fri- eller feriedage for dit barn, skal du gå ind under det pågældende barn og melde det til institutionen.

Klik først på barnets navn.

ferie1

Klik herefter på logoet af en sol kaldet 'Ferie eller fridag?'.

ferie2

Et vindue vil åbne sig, der giver mulighed for at vælge dato på fri- eller feriedagene. Vælg desuden om disse dage skal gentages dagligt, ugentligt, hveranden uge eller månedligt.

Ønsker du en bekræftelse på SMS, sætter du flueben i boksen 'Modtag bekræftelse på SMS'.

ferie3

Klik send, når du har udfyldt de relevante oplysninger.

De oprettede fri- og feriedage kan ses i en oversigt i venstre side af skærmen, kaldet 'Planlagt ferie'.

ferie4

Dagene vil blive vist i rækkefølge med den nærmeste dato øverst.

ferie5

Font størrelse

Seneste Nyt