Iportalens mobilside understøtter ikke brugen af private browsere. Hvis du ikke ved hvordan du slår dette fra, kan du se en guide til det her.

Dette skal også huskes hvis man gemmer et link til mobilsiden på sin hjemmeskærm. Linket vil ikke virke hvis det er gemt, mens du har været i privat browsing.

privatbrowsing1.1

Font størrelse

Seneste Nyt